Cho một ống dây chiều dài 1 = 25 (cm) gồm N vòng quấn đều quanh chiều dài của ống, đặt trong không khí, có dòng điện cường độ I = 0,6 (A) đi qua. Ống dây không có lõi sắt và cảm ứng từ trong ống dây bằng 1,508 x 102 (T). Số vòng dây N là

A.

N = 5300 (vòng).

B.

N = 5200 (vòng).

C.

N = 5000 (vòng).

D.

N = 4600 (vòng).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...