Cho một nguồn sáng S có bước sóng λ = 0,4 µm đặt trước lưỡng thấu kính. Biết và cách lưỡng thấu kính một khoảng d1 = 30 m. Phía sau lưỡng thấu kính đặt một màn ảnh E cách lưỡng thấu kính một khoảng l = 160 cm. Tiêu cự của thấu kính f = 20 cm và khoảng cách O1O2 =  mm.

2. Số vân sáng và vân tối quan sát được trên màn E:

A.

3 và 2.

B.

6 và 5.

C.

8 và 7.

D.

11 và 10.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...