Cho một nguồn sáng S có bước sóng λ = 0,4 µm đặt trước lưỡng thấu kính. Biết và cách lưỡng thấu kính một khoảng d1 = 30 m. Phía sau lưỡng thấu kính đặt một màn ảnh E cách lưỡng thấu kính một khoảng l = 160 cm. Tiêu cự của thấu kính f = 20 cm và khoảng cách O1O2 =  mm.

1. Khoảng vân i:

A.

1 mm.

B.

1,5 mm.

C.

0,8 mm.

D.

2,5 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,8 mm.

Vị trí ảnh: d'1 =  = 60 (cm)

Khoảng cách giữa hai ảnh: α = .e = 0,5 (mm)

Khoảng cách từ hai ảnh đến màn: D = l - d'1 = 1 (m)

Khoảng vân: i = = 0,8 (mm).

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...