Cho một miếng Na vào dung dịch CuCl2, hiện tượng quan sát được là:

A.

Có kết tủa màu đỏ.

B.

Xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan.

C.

Xuất hiện kết tủa xanh.

D.

Sủi bọt khí không màu và xuất hiện kết tủa xanh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Sủi bọt khí không màu và xuất hiện kết tủa xanh.

Na + H2O NaOH + H2

2NaOH + CuSO4 Cu(OH)2 (xanh) + Na2SO4

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...