Cho một miếng Na vào dung dịch CuCl2, hiện tượng quan sát được là:

A.

Có kết tủa màu đỏ.

B.

Xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan.

C.

Xuất hiện kết tủa xanh.

D.

Sủi bọt khí không màu và xuất hiện kết tủa xanh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Sủi bọt khí không màu và xuất hiện kết tủa xanh.

Na + H2O NaOH + H2

2NaOH + CuSO4 Cu(OH)2 (xanh) + Na2SO4

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...