Cho một mẫu hợp kim Na-Al vào nước, mẫu hợp kim tan hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Al trong hỗn hợp có giá trị cực đại là:

A.

50%.

B.

54%.

C.

46%.

D.

42%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

54%.

Na +H2O  NaOH + .H2

a                   a (mol)

Al + NaOH + H2O  NaAlO2 + H2

a         a (mol)

%mAl = .100% = 54%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...