Cho một mẩu Cu vào ống nghiệm đựng dung dịch axit HCl thấy không có hiện tượng gì. Nếu sục tiếp O2 liên tục vào thì có hiện tượng gì xảy ra?

A.

Không có hiện tượng gì.

B.

Màu đồng đỏ hóa đen.

C.

Đồng tan tạo thành dung dịch màu xanh.

D.

Đồng tan tạo thành dung dịch không màu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đồng tan tạo thành dung dịch màu xanh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...