** Cho một mạch điện như hình vẽ: Nguồn  có suất điện động 6 V, điện trở trong 0,4 Ω;R= 2 Ω, R2 = 8 Ω, R3 = 3 Ω Ampe kế có điện trở không đáng kể.

Cho biết Cường độ dòng điện chính đi qua mạch I = 1,2 A.

Người ta thay điện trở R3 bằng một bình điện phân chứa dung dịch AgNO3 có điện cực bằng bạc và thấy số chỉ của ampe kế không thay đổi. Cho Ag = 108.Lượng bạc được giải phóng ở catôt trong thời gian 40 phút 20 giây là  

A.

mAg = 4,52 g.

B.

mAg = 4,21 g.

C.

mAg = 3,25 g.

D.

mAg = 3,16g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

mAg = 3,25 g.

Số chỉ của ampe kế không thay đổi chứng tỏ điện trở của bình điện phân bằng điện trở của R3. Do đó cường độ dòng điện đi qua bình điện phân bằng 1,2 A. Bạc có khối lượng nguyên tử A = 108, hoá trị n = 1. Áp dụng công thức Pha-ra-đây sẽ tìm được khối lượng bạc giải phóng ở catôt trong thời gian t = 40 phút 20 giây = 2420 s:

mAg =  x 1,2 x 2420 = 3,25 g.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện trong các môi trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...