** Cho một mạch điện như hình vẽ: Nguồn có suất điện động 12 V, điện trở trong 0,6 Ω; R1 = 1Ω, R2 = 6 Ω, R3 = 2Ω bình điện phân có điện trở RE; = 4 Ω.

Cường độ dòng điện trong mạch chính I = 2 A.

Cường độ dòng điện IE qua bình điện phân là

A.

IE = 1,6 A.

B.

IE = 1,5 A.

C.

IE = 1,2 A.

D.

IE = 1,0 A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

IE = 1,2 A.

Cường độ dòng điện qua bình điện phân:

IE = I x  = 1,2 A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện trong các môi trường - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...