** Cho một mạch điện như hình vẽ: Nguồn  có suất điện động 6 V, điện trở trong 0,4 Ω;

R= 2 Ω, R2 = 8 Ω, R3 = 3 Ω Ampe kế có điện trở không đáng kể.

Cường độ dòng điện chính đi qua mạch là

A.

I = 1,5 A.

B.

I = 1,2 A.

C.

I = 1,0 A.

D.

I = 0,85 A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

I = 1,2 A.

Sơ đồ mạch điện:

(R1//R2) nt R3

Điện trở tương đương ở mạch ngoài:

Thay số sẽ có:

 = 4,6 Ω

Do đó, cường độ dòng điện trên mạch chính:

 = 1,2 A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện trong các môi trường - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...