** Cho một mạch điện như hình vẽ: Nguồn có suất điện động 12 V, điện trở trong 0,6 Ω; R1 = 1Ω, R2 = 6 Ω, R3 = 2Ω bình điện phân có điện trở RE; = 4 Ω.

Cường độ dòng điện trong mạch chính là

A.

I = 2,2 A.

B.

I = 2,0 A.

C.

I = 1,8 A.

D.

I = 1,5 A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

I = 2,0 A.

Sơ đồ mạch điện:

R1 nt (R2 // bình) nt R3

Do đó điện trở tương đương với mạch ngoài:

Rn = 5,4 Ω

Do đó cường độ dòng điện chính trên mặt ngoài bằng:

I = 

 = 2 A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện trong các môi trường - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...