Cho một mạch điện như hình vẽ. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 12V, số chỉ

của ampe kế là 1,5A. Giá trị của R là

A.

30Ω.

B.

24Ω.

C.

6Ω.

D.

12Ω.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...