Cho một mạch điện như hình vẽ. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 12V, số chỉ

của ampe kế là 1,5A. Giá trị của R là

A.

30Ω.

B.

24Ω.

C.

6Ω.

D.

12Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

24Ω.

Tổng dòng điện qua điện trở 20Ω và 30Ω là: = 1A

Suy ra dòng điện qua R là 0,5A.

Điện trở: R = = 24Ω.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...