** Cho một mạch điện gồm một nguồn  có suất điện động 12 V, điện trở trong 1,2 Ω, và các điện trở: R1 = 8 Ω, R3 = R4 = 4 Ω; bình điện phân có điện trở R2 = 4 Ω chứa dung dịch CuSO4. Cho biết với đồng A = 63,546 g và đồng có hóa trị n = 2 trong dung dịch điện phân CuSO4. Sau một thời gian, người ta thấy có một khối lượng m = 0,64 g Cu được giải phóng ở catôt. Ampe kế có điện trở không đáng kể.

Cho biết số chỉ của ampe kế I1 = 0,8 A

Thời gian dòng điện chạy qua bình điện phân là

A.

t = 40 phút 30 giây.

B.

t = 38 phút 26 giây.

C.

t = 36 phút 25 giây.

D.

t = 32 phút 05 giây.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

t = 40 phút 30 giây.

Từ công thức Pha-ra-đây:

t ≈ 2430 s = 40 phút 30 giây.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện trong các môi trường - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...