** Cho một mạch điện gồm một nguồn  có suất điện động 8 V, điện trở trong 0,5 Ω, một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 có anôt làm bằng platin. Bình có suất phản điện ' = 2 V, điện trở r’ = 1,5 Ω. Cho biết với đồng A = 63,546 g và đồng có hóa trị n = 2 trong dung dịch điện phân CuSO4. Lượng đồng bám vào catôt là 3,2 g.

Điện lượng đi qua bình điện phân là

A.

q = 9718,94 C.

B.

q = 9639,06 C.

C.

q = 8504,08 C.

D.

q = 8330,52 C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

q = 9718,94 C.

Từ công thứ Pha-ra-đây:

m = 

Thay giá trị bằng số sẽ có được:

q =  = 9718,94 C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện trong các môi trường - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...