Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được B gồm 4 chất nặng 4,784 gam. Khi đi ra khỏi ống sứ cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 9,062 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng Fe2O3 trong hỗn hợp A là:

A.

89,96%.

B.

16,04%. 

C.

13,04%.

D.

6,01%. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

89,96%.

0,04 mol hhA (FeO và Fe2O3) + CO  4,784 gam hhB + CO2.

CO2 + Ba(OH)2 dư  BaCO3↓ + H2O

 = 0,046 mol và nCO pư =  = 0,046 mol.

Áp dụng bảo toàn khối lượng, ta có:

mA + mCO = mB  mA = 4,784 + 0,046.44 - 0,046.28 = 5,52 (gam).

Đặt nFeO = x mol,  = y mol trong hỗn hợp B, ta có:

 %mFeO = .100% = 13,04%  = 86,96%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...