Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl2 và CuCl2. Khối lượng chất rắn sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ hơn khối lượng bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau phản ứng thu được 13,6 gam muối khan. Tổng khối lượng các muối trong X là:

A.

13,1 gam. 

B.

17,0 gam. 

C.

19,5 gam. 

D.

14,1 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

13,1 gam. 

Phản ứng xảy ra theo thứ tự:

Zn + CuCl ZnCl2 + Cu

Zn + FeCl ZnCl2 + Fe

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mZn + mmuối trong X = mmuối khan + mCu

 mmuối trong X = mmuối khan + mCu - mZn

Mà khối lượng Zn sau phản ứng giảm 0,5 (g) nên mZn - mCu = 0,5 (g).

Do đó mmuối trong X = 13,6 - 0,5 = 13,1 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...