Cho một lăng kính có chiết suất n =  và có tiết diện thẳng là một tam giác đều. Chiếu một tia sáng nằm trong một tiết diện thẳng của lăng kính vào mặt bên của nó với góc tới i1 sao cho góc lệch của tia ló là cực tiểu. Góc Dm có trị số:

A.

450.

B.

600.

C.

300.

D.

Một trị số khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

600.

r = r' = = 300; sini1 = i1 = 600.

Dmin = 2i1 − A = 600.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 40 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...