Cho một lăng kính chiết quang hơn môi trường ngoài và có góc chiết quang A thỏa điều kiện A > 2igh. Chiếu một tia tới lăng kính:

A.

Có tia ló hay không tùy giá trị góc tới i1.

B.

Có tia ló nằm sát mặt thứ hai của lăng kính.

C.

Không thể có tia ló.

D.

Chỉ có tia ló nếu góc tới r2 của mặt thứ hai thỏa mãn điều kiện r2 ≤ igh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Không thể có tia ló.

Ta có r ≤ igh; r' ≤ igh (không có tia ló).

Và A = r + r' ≤ 2igh.

Do A > 2igh nên không thế có tia ló với mọi tia tới.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...