Cho một lá sắt vào dung dịch chứa một trong những muối sau: (1) ZnCl2, (2) CuSO4, (3) Pb(NO3)2, (4) NaNO3, (5) MgCl2, (6) AgNO3. Trường hợp nào xảy ra phản ứng?

A.

(1), (2), (4), (6).

B.

(2), (3), (6).

C.

(1), (3), (4), (6).

D.

(2), (5), (6).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(2), (3), (6).

Lá sắt phản ứng với các chất: CuSO4, Pb(NO3)2, AgNO3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...