Cho một lá đồng có khối lượng 10 gam vào 250 gam dung dịch AgNO3 4%. Khi lấy lá đồng ra thì khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%. Khối lượng lá đồng sau phản ứng là bao nhiêu?

A.

10,76 gam.

 

B.

11,76 gam.

C.

5,38 gam.

D.

21,52 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

10,76 gam.

= = 10 (g) phản ứng = = 0,01 (mol)

1 mol Cu + 2 mol AgNO3 Khối lượng tăng 152g

                0,01 mol         →                        0,76g

mlá Cu sau phản ứng = 10 + 0,76 = 10,76 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...