Cho một khung dây dẫn phẳng có diện tích S quay đều với tốc độ góc ω quanh một trục vuông góc với các đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ . Trong khung dây sẽ xuất hiện:

A.

hiện tượng tự cảm.

B.

suất điện động cảm ứng.

C.

dòng điện một chiều.

D.

suất điện động tự cảm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

suất điện động cảm ứng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...