Cho một khung dây dẫn phẳng có diện tích S quay đều với tốc độ góc ω quanh một trục vuông góc với các đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ . Trong khung dây sẽ xuất hiện:

A.

hiện tượng tự cảm.

B.

suất điện động cảm ứng.

C.

dòng điện một chiều.

D.

suất điện động tự cảm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...