Cho một khung dây dẫn cứng hình chữ nhật ABCD, hai cạnh AD và BC thẳng đứng, AB và CD nằm ngang, có N = 600 vòng dây cách điện mắc nối tiếp quấn sát nhau. AD = BC = a = 8 (cm); AB = CD = b = 5 (cm). Khung được treo trong một từ trường đều B = 0,2 (T) nhờ một dây xoắn một đầu buộc vào trung điểm cạnh AB, đầu kia dây xoắn gắn vào một điểm cố định O. Khi chưa có dòng điện đi qua khung, các cạnh AB và CD song song với các đường sức từ. Khi có dòng điện I = 4 X 10−5 (A) đi qua, khung quay một góc α = 6° từ vị trí ban đầu. Ngẫu lực từ tác dụng lên khung là

A.

M = 2,15.10−5 (N.m).

B.

M = 1,91.10−5 (N.m).

C.

M = 1,67.10−5 (N.m).

D.

M = 1,59.10−5 (N.m).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...