Cho một khung dây chữ nhật ABCD treo thẳng đứng, AB = CD = 5 (cm), AD = BC = 10 (cm). Song song với cạnh AD của khung là một dây dẫn thẳng dài, nằm trong mặt phẳng của khung, có dòng điện I1 = 20 (A) đi qua. Tìm phương, chiều, và cường độ của lực từ tổng hợp  do I1 tác dụng lên khung khi trong khung có dòng điện I2 = 30 (A) đi qua

A.

 có phương và chiều của I1, FR = 0,6.10−5 (N).

B.

 có phương và chiều của I2, FR = 0,8.10−5 (N).

C.

là lực hút theo hướng vuông góc với I1, FR = 1,0.10−4 (N).

D.

là lực đẩy theo hướng vuông góc với I1, FR = 1,2.10−4 (N).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...