Cho một hình thoi tâm O và bốn diện tích cùng độ lớn đặt tại bốn đỉnh. Cường độ điện trường tại O khác 0 khi

A.

bốn điện tích cùng dấu.

B.

các điện tích âm dương xen kẽ nhau.

C.

tại mỗi hai đỉnh đối diện có điện tích cùng dấu.

D.

hai điện tích cùng dấu nằm trên cùng một cạnh (có 2 điện tích dương, 2 điện tích âm).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...