Cho một dòng điện xoay chiều chạy qua một cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,318 (H). Nếu hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu cuộn dây là u = 120sin100πt thì biểu thức của dòng điện tức thời là:

A.

i = 1,2sin100πt.

B.

i = 12sin(100πt – ).

C.

i = 1,2sin(100πt – ).

D.

i = –1,2sin100πt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

i = –1,2sin100πt.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...