Cho một dòng điện I1 chạy trong một dây dẫn thẳng dài vô hạn và một dòng điện I2 chạy trong dây dẫn hình tròn tâm O bán kính R = 10 (cm), I1 = I2 = I = 10 (A) (hình). Cả hai dây dẫn thẳng và tròn cùng nằm trong một mặt phẳng, tâm O cách dây dẫn thẳng một khoảng d = 16 (cm). Cảm ứng từ tổng hợp  tại O là

A.

B nằm trong mặt phẳng của hai dây dẫn và B = 2.10−5 (T).

B.

B nằm trong mặt phẳng của hai dây dẫn và B = 1,25.10−5 (T).

C.

B vuông góc với mặt phẳng của hai dây dẫn và B = 7,53.10−5 (T).

D.

B vuông góc với mặt phẳng của hai dây dẫn và B = 2,75.10−5 (T).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

B vuông góc với mặt phẳng của hai dây dẫn và B = 7,53.10−5 (T).

Chọn mặt phẳng hình vẽ là mặt phẳng chứa vòng dây và dây dây dẫn thẳng. Cảm ứng từ do dây dẫn thẳng tạo nên ở tâm vòng dây có phương vuông góc với mặt phẳng, có chiều đi vào trong, cường độ bằng:

           B1 = 2.10−7 x = 2.10−7 x .

           B1 = 125.10−7 (T) = 1,25.10−5 (T).

Tương tự cảm ứng từ do I2 gây ra tại O có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, có chiều hướng vào trong, và cường độ:

           B2 = 2.10−7π x = 2.10−7π x = 200π.10−7 (T) = 2π.10−5 (T) =6,28.10-5(T) 

Do đó, vectơ cảm ứng từ tổng hợp cũng có phương vuông góc với mặt phẳng của hình vẽ, chiều hướng vào trong, và cường độ bằng:

          B = B1 + B2 = 1,25.10−5 (T) + 6,28.10−5 (T) = 7,53.10−5 (T).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...