* Cho một dòng điện có cường độ I = 5 (A) chạy trong một dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong không khí.

Tại điểm M2, vectơ cảm ứng từ có độ lớn B2 = 4.10-6 (T). Khoảng cách r2 từ M2 đến dây dẫn là

A.

r2 = 30 (cm).

B.

r2 = 25 (cm).

C.

r2 = 20 (cm).

D.

r2 = 10 (cm).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...