* Cho một dòng điện có cường độ I = 5 (A) chạy trong một dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong không khí.

Tại điểm M2, vectơ cảm ứng từ có độ lớn B2 = 4.10-6 (T). Khoảng cách r2 từ M2 đến dây dẫn là

A.

r2 = 30 (cm).

B.

r2 = 25 (cm).

C.

r2 = 20 (cm).

D.

r2 = 10 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

r2 = 25 (cm).

Áp dụng công thức:

       B2 = 2.10-7 x r2 = 2.10-7 x .

Với I = 5 (A), B2 = 4.106.

       r2 = 2.10-7 x = 2,5.10-1 (m) = 25 (cm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...