* Cho một dòng điện có cường độ I = 5 (A) chạy trong một dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong không khí.

Cảm ứng từ B1 tại điểm M1 cách dây dẫn một khoảng r1 = 5 (cm) là

A.

B1 = 0,4.10−5 (T).

B.

B1 = 0,75.10−5 (T).

C.

B1 = 1,2.10−5 (T).

D.

B1 = 2.10−5 (T).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...