Cho một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C = 102 (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch đó hiệu điện thế xoay chiều u = 5sin(100πt) (V). Biết chỉ số của vôn kế ở hai đầu điện trở R là 4 (V). Cường độ dòng điện chạy trong mạch có giá trị là:

A.

I = 0,3 A.

B.

I = 0,6 A.

C.

I = 1 A.

D.

I = 1,5 A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

I = 0,6 A.

U2 = + = U2 = 25 – 16 = 9 UC = 3 (V).

I = = ωCUC = 100π10-2.3 = 0,6 (A).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...