Cho một đoạn mạch điện như hình vẽ. Trong đó hai

đèn Đ1 và Đ2 có điện trở tương ứng là R1, R2. Suất                  

điện động và điện trở trong của nguồn là  = 12V,

r. Khi k đóng ampe kế A chỉ 3A. Khi k mở (ngắt)

ampe kế chỉ 2A. Điện trở của ampe kế và của khóa

k coi như bằng không. Điện trở của R1 bằng

A.

1Ω.

B.

2Ω.

C.

3Ω.

D.

Không tính được R1 vì chưa biết giá trị r.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2Ω.

k đóng: I1 = R2 + r = = 4Ω

k mở: I2 =

R1 = - (R2 + r) = - 4 = 2Ω.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...