Cho một đoạn mạch điện như hình vẽ.                                        

R1 = 3Ω; R2 = 6Ω; U = 12V. Số chỉ của ampe kế là

A.

A.

B.

A.

C.

3A.

D.

6A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

6A.

Mạch điện vẽ lại

Ia = I1 + I2 =                             

Ia = = 6A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...