Cho một đoạn mạch điện như hình.                   

Trong đó  = 12V, r = 1Ω. R1 = R2 = R3

= R4 = R5 = R = 9Ω. Cường độ dòng

điện qua mạch chính bằng

A.

1,2A.

B.

2A.

C.

4A.

D.

Một giá trị khác.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...