Cho một đoạn mạch điện như hình.                   

Trong đó  = 12V, r = 1Ω. R1 = R2 = R3

= R4 = R5 = R = 9Ω. Cường độ dòng

điện qua mạch chính bằng

A.

1,2A.

B.

2A.

C.

4A.

D.

Một giá trị khác.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...