Cho một đoạn mạch điện như hình.                   

Trong đó  = 12V, r = 1Ω. R1 = R2 = R3

= R4 = R5 = R = 9Ω. Cường độ dòng

điện qua mạch chính bằng

A.

1,2A.

B.

2A.

C.

4A.

D.

Một giá trị khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1,2A.

Do các điện trở bằng nhau nên cầu Wheastone cân bằng, do đó ta bỏ R5.

Điện trở mạch ngoài: Rm = = R = 9Ω

Dòng điện qua mạch chính: I = = 1,2 A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...