Cho một đoạn mạch AB gồm R, L, C nối tiếp với L thuần cảm. Khi tần số dòng điện qua mạch bằng 100 Hz thì điện áp hiệu dụng UR = 20 V, UC = 10 V, UAB = 40 V và cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là I = 0,1 A. Hãy chọn thông tin đúng:

A.

Điện trở thuần R = 120 Ω.

B.

Độ tự cảm L = H.

C.

Điện dung của tụ C = F.

D.

Tổng trở Z = 40 Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Điện dung của tụ C = F.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...