Cho một điện tích thử q di chuyển trong một điện trường đều dọc theo hai đoạn thẳng MN, NP và lực điện sinh công dương. Biết rằng MN dài hơn NP. Các công AMN và ANP của lực điện trường là

A.

AMN > ANP.

B.

AMN < ANP.

C.

AMN = ANP.

D.

Một trong ba trường hợp trên phụ thuộc vào hình chiếu của các đoạn thẳng MN và PQ trên phương đường sức.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Một trong ba trường hợp trên phụ thuộc vào hình chiếu của các đoạn thẳng MN và PQ trên phương đường sức.

Ta có: A = q.E.d; d là khoảng cách giữa hai điểm dọc theo đường sức. do không biết rõ nên khả năng nào cũng có thể xảy ra.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...