Cho một đa giác đều img1 đỉnh nội tiếp đường tròn. Chọn ngẫu nhiên img2 đỉnh của đa giác, xác suất để img3 đỉnh được chọn ra tạo thành một hình chữ nhật bằng

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1 Chọn C. = Đa giác đều đã cho có img2 đường chéo lớn. = Mỗi hình chữ nhật có các đỉnh là img3 đỉnh trong img4 đỉnh có các đường chéo là hai đường chéo lớn. Suy ra số phần tử của biến cố là img5  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...