Cho một cuộn dây tròn bán kính R = 10 (cm) gồm n vòng dây nối tiếp cách điện nhau, đặt trong không khí. Khi cho dòng điện cường độ I = 0,6 (A) đi qua các vòng dây, người ta thấy từ trường tạo nên ở tâm vòng dây có cường độ B = 1,131 X 10−3 (T). Số vòng dây là

A.

n = 120 (vòng).

B.

n = 200 (vòng).

C.

n = 300 (vòng).

D.

n = 350 (vòng).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

n = 300 (vòng).

Cảm ứng từ tại tâm cuộn dây gồm n vòng:

B = n x 2π.10−7 x n = .

Thay giá trị bằng số, với I = 6 (A), B = 1,131 x 10−3 (T), R = 10 (cm) = 10−1 (m) sẽ tính được: n = 300 (vòng).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...