Cho một cuộn dây tròn bán kính R = 10 (cm) gồm n vòng dây nối tiếp cách điện nhau, đặt trong không khí. Khi cho dòng điện cường độ I = 0,6 (A) đi qua các vòng dây, người ta thấy từ trường tạo nên ở tâm vòng dây có cường độ B = 1,131 X 10−3 (T). Số vòng dây là

A.

n = 120 (vòng).

B.

n = 200 (vòng).

C.

n = 300 (vòng).

D.

n = 350 (vòng).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...