Cho một bát diện đều. Các khẳng định đúng là. 1. Bát diện đều có đúng 12 cạnh 2. Bát diện đều có đúng 8 đỉnh 3. Bát diện đều nếu có cạnh bằng a thì sẽ nội tiếp một mặt cầu có bán kính bằng Trac nghiem online - cungthi.vn 4. Ghép hai khối tứ diện đều ta được một khối bát giác đều

A. 1; 2
B. 3; 4
C. 1; 3
D. 1; 3; 4
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: Bát diện đều thì chỉ có 6 đỉnh. Ngoài ra ghép hai tứ diện đều thì không đem được kết quả gì.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về lý thuyết khối đa diện - hình học lớp 12 chuyên đề khối đa diện ( có lời giải chi tiết )

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...