Cho Mg vào dung dịch chứa FeSO4, CuSO4. Sau phản ứng thu được chất rắn X chỉ có 1 kim loại và dung dịch Y chứa 2 muối. Phản ứng kết thúc khi nào?

A.

CuSO4 dư, FeSO4 chưa phản ứng, Mg hết.

B.

FeSO4 dư, CuSO4 chưa phản ứng, Mg hết.

C.

CuSO4 hết, FeSO4 chưa phản ứng, Mg hết.

D.

CuSO4 và FeSO4 hết, Mg dư.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CuSO4 hết, FeSO4 chưa phản ứng, Mg hết.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...