Cho: mC = 12,00000u; mp = 1,00728u; mn = 1,00867u; 1u= 1,66058.10-27 kg; leV = 16.10-19J; c = 3.108m/s. Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân C thành các nuclôn riêng biệt bằng:

A.

89,4 MeV.

B.

44,7 MeV.

C.

72,7 MeV.

D.

8,94 MeV.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...