Cho mặt phẳng (α) và hai điểm cố định A và B thuộc (α). M là điểm di động trong không gian có hình chiếu trên (α) là I. Gọi O là trung điểm của AB, Δ vuông góc với (α) tại O. Tập hợp những điểm M khi  là:

A.

Một mặt cầu (S) tâm O, bán kính 2a.

B.

Một mặt trụ .

C.

Giao tuyến của mặt cầu tâm O, bán kính a và mặt trụ .

D.

Một kết quả khác.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...