Cho mặt phẳng (α) và hai điểm cố định A và B thuộc (α). M là điểm di động trong không gian có hình chiếu trên (α) là I. Gọi O là trung điểm của AB, Δ vuông góc với (α) tại O. Tập hợp những điểm M khi  là:

A.

Một mặt cầu (S) tâm O, bán kính 2a.

B.

Một mặt trụ .

C.

Giao tuyến của mặt cầu tâm O, bán kính a và mặt trụ .

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...