Cho mặt phẳng (α) và hai điểm cố định A và B thuộc (α). M là điểm di động trong không gian có hình chiếu trên (α) là I. Gọi O là trung điểm của AB, Δ vuông góc với (α) tại O. Tập hợp những điểm M với IM = h (h là độ dài cho sẵn) khi IA = 2IB là:

A.

Mặt cầu tâm O, bán kính a.

B.

Một hình trụ.

C.

Một đường tròn.

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Trong (α), vì IA = 2IB nên tập hợp những điểm I là đường tròn (C) đường kính CD trong đó C và D là hai điểm chia đoạn AB theo tỉ số bằng 2. Vì MI = h (hằng số) nên M là ảnh của I trong phép tịnh tiến vectơ  cùng
phương với Δ, có  = h . Do đó, M thuộc hai đường tròn ảnh của (C) trong phép tịnh tiến .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...