Cho mặt phẳng (α) có phương trình: bcx + acy + abz = abc, với abc ≠ 0 . Mặt phẳng (α) đi qua ba điểm nào sau đây?

A.

M(0 ; 0 ; a), N(0 ; b ; 0), P(c ; 0 ; 0)

B.

Q(a ; 0 ; 0), R(0 ; b ; 0), S(0 ; 0 ; c)

C.

T(-a ; 0 ; 0), U(0 ; b ; 0), V(0 ; 0 ; c)

D.

E(a ; 0 ; 0), F(0 ; b ; 0), G(c ; 0 ; 0)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Với abc ≠ 0 thì (α) là phương trình theo đoạn chắn của mặt phẳng nên mặt phẳng (α) đi qua ba điểm Q(a ; 0 ; 0), R(0 ; b ; 0), S(0 ; 0 ; c)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...