Cho mặt phẳng (α): 3x + (m - 4)y - 3mz + 2m - 8 = 0 . Với giá trị nào của m, mặt phẳng (α) tiếp xúc với mặt cầu có phương trình (S): (x - 1)2 + (y + 3)2 + (z + 1)2 = 3.

A.

m = 1

B.

m = 0

C.

m = -1

D.

m = 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...