Cho mặt cầu có phương trình: x2 + y2 + z2 + 2x - 6y + 1 = 0. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.

(S) tiếp xúc với trục Ox.

B.

(S) không cắt trục Oy.

C.

(S) tiếp xúc với trục Oy.

D.

(S) tiếp xúc với trục Oz.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...