Cho mặt cầu S(O ; R) và điểm A thuộc (S); (P) là mặt phẳng qua O, (P) ∩ (S) = (C). Gọi (C') là đường tròn đường kính OA nằm trong (P); Δ là trục của (C') và Δ' là tiếp tuyến của (S) vuông góc với (P) tại A . Gọi
(T) là mặt trụ  và N là mặt nón trục Δ', đỉnh A, nửa góc ở đỉnh là 45°. Giao tuyến của (S) và (T) là:

A.

Một đường tròn.

B.

Một elíp.

C.

Một parabol.

D.

Tất cả các phương án đã cho đều sại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Giao tuyến của (T) và (S) là một đường cong kín không nằm trong mặt phẳng nên giao tuyến của (S) và (T) không phải là một đường tròn, một elip hay một parabol.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...