Cho măt cầu (S) : x2 + y2 + z2 = 9 và đường thẳng . Với giá trị nào sau đây của m thì d là tiếp tuyến của (S)?

A.

B.

C.

D.

Không tồn tại giá trị của m.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...