Cho măt cầu (S) : x2 + y2 + z2 = 9 và đường thẳng . Với giá trị nào sau đây của m thì d là tiếp tuyến của (S)?

A.

B.

C.

D.

Không tồn tại giá trị của m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(S) là mặt cầu tâm O bán kính R = 3. d qua A(-1 ; 1 ; -3) và có VTCP  = (2 ; 1 ; m),  = (-1 ; 1 ; -3)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...