Cho mặt cầu (S) : x2 + y2 + z2 - 2x - 4y + 2z - 3 = 0 và điểm A(3 ; 4 ; 0) ∈ (S). Phương trình tiếp diện với (S) tại A là:

A.

2x - 2y- z + 2 = 0

B.

2x - 2y + z + 2 = 0.

C.

2x + 2y + z - 14 = 0

D.

x + y + z - 7 = 0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

2x + 2y + z - 14 = 0

Tâm của (S) là I(1 ; 2 ; -1),   = (2 ; 2 ; 1) là VTPT của tiếp diện (P) của (S) tại A.

Vậy (P) : 2x + 2y + z + D = 0 (*). Thay toạ độ A vào phương trình của (P), ta được D = -14.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...