Cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 + 2x - 4y - 2z + 2= 0 và mặt phẳng (P): x + y + 3z = 0. Khi đó vị trí tương đối của mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) là:

A.

(P) đi qua tâm của (S)

B.

(P) không cắt (S)

C.

(P) tiếp xúc (S)

D.

(P) cắt (S)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...